Ajánlat rögzítése

Első Magyar Termelői Tőzsde

Alkudj okosan és vedd olcsóbban!

Szolgáltatási díjtáblázat

Szolgáltatási díjak, díjtáblázat

2. verzió

kelt: Miskolc, 2019.11.23.

 

A regisztráció mindenki számára díjmentes!

Ha csak nézelődni, ismerkedni akar az oldallal, akkor ezt az első 90 napban kötelezettség nélkül megteheti!

Amennyiben a regisztrált Felhasználó  a Díjtáblázatban szereplő bármilyen aktivitást végez vagy kezdeményez a Weboldalon, akkor a regisztráció módjának és az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő és a Díjtáblázatban szereplő díjazást fizet a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kiállított és az érintett Felhasználó részére elektronikus (e-mail) üzenetben továbbított számla alapján.

A számlák általános fizetési határideje 15 nap, amelytől csak egyedi megállapodás esetén tér el a Szolgáltató.

Felhasználó által fizetendő díjakat a Díjtáblázat tartalmazza:

DÍJTÁBLÁZAT
Tétel Magánszemély regisztráció esetén Cég regisztráció esetén
Regisztráció díjmentes díjmentes*
Cég regisztráció fenntartásának díja   25.000 FT/év+áfa vagy 0 Ft/év **
Ajánlatok rögzítése (kivéve Állás ajánlat) 50 db díjmentes, 50 db felett 250 Ft/db+áfa 50 db díjmentes, 50 db felett 250 Ft/db+áfa
Állás ajánlatok rögzítése

ingyenes

csak Állás keresés indítható

6 havonta 1 db ingyenes

Minden további esetben 15.000 Ft/db+áfa

Tömeges ajánlat rögzítése

100 Ft+áfa/ajánlat, 

de alkalmanként minimum 5.000 Ft+áfa

100 Ft+áfa/ajánlat,

de alkalmanként minimum 5.000 Ft+áfa

Ajánlat módosítása 2 ajánlat módosításig ingyenes, a 3. ajánlat módosításától kezdve 500 Ft+áfa/ajánlat módosítás   2 ajánlat módosításig ingyenes, a 3. ajánlat módosításától kezdve 500 Ft+áfa/ajánlat módosítás
Inaktív (törölt) ajánlat aktiválása 500 Ft+áfa/ajánlat 500 Ft+áfa/ajánlat
Ajánlat alap kiemelése 200 Ft+áfa/ajánlat 200 Ft+áfa/ajánlat
Ajánlat fő kiemelése 1.000 Ft+áfa/ajánlat 1.000 Ft+áfa/ajánlat
Termék ajánlat forgalmi díja Az elfogadott és lezárt alkufolyamatok szerződés szerinti nettó teljes vételárának 0,5%-a+áfa, amely az eladót terheli Az elfogadott és lezárt alkufolyamatok szerződés szerinti nettó teljes vételárának 0,5%-a+áfa, amely az eladót terheli
Szolgáltatási ajánlat közvetítési díja 500 Ft+áfa/személyes ajánlatkérés továbbítás 500 Ft+áfa/személyes ajánlatkérés továbbítás
Befektetési ajánlat forgalmi díja Az elfogadott és lezárt alkufolyamatok szerződés szerinti nettó befektetési összegének 0,5%-a+áfa Az elfogadott és lezárt alkufolyamatok szerződés szerinti nettó befektetési összegének 0,5%-a+áfa

Egyedi információs aloldal megjelenítésének éves díja

I. kategória

 

maximum 1.000 karakter + 1 kép elhelyezése esetén

15.000 Ft+áfa

Egyedi információs aloldal megjelenítésének éves díja

II. kategória

 

maximum 3.000 karakter + 5 kép elhelyezése esetén

50.000 Ft+áfa

Egyedi információs aloldal megjelenítésének éves díja

III. kategória

 

maximum 5.000 karakter + 5 kép + maximum 5 perc hosszúságú videó elhelyezése esetén

100.000 Ft+áfa

Egyedi információs aloldal megjelenítésének éves díja

IV. kategória

  egyedi megállapodás alapján 
Egyedi információs oldal tartalmi módosításának díja   módosításonként 15.000 Ft+áfa
Banner sávban megjelenés   1110x400 pixel méretű kép és a hozzá tartozó weboldal link elhelyzése nettó 10.000 Ft+áfa/14 nap 
Partnereink sávban megjelenés   egyedi megállapodás alapján
PR hír, hirdetés megjelenítése egyedi megállapodás alapján egyedi megállapodás alapján
Az ÁSZF alapján a Felhasználó saját hibája miatti fiók törlése, kizárás  10.000 Ft+áfa 10.000 Ft+áfa

* A regisztráció önmagában díjmentes, de annak 90 napon túli fenntartása vállalat, vállalkozás, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet részére díjköteles. A regisztrációt követő 90 napon belül a regisztrált Felhasználó díjmentesen megszüntetheti a regisztrációját, amennyiben ez alatt az idő alatt nem helyezett el ajánlatot a Weboldalon, a Termék és Befektetés aloldalakon elhelyezett ajánlatokra nem indított alkufolyamatot, a Szolgáltatás aloldalon elhelyezett ajánlatokra nem igényelt személyes ajánlatot, valamint a Díjtáblázatban található további szolgáltatás közül egyiket sem vette igénybe.  

** Abban az esetben, ha a Felhasználó éves szinten legalább nettó 10.000.000 Ft értékben vásárol és/vagy elad a Weboldalon keresztül, az adott évet követő év regisztráció fenntartási díjának megfizetésétől mentesül. Példa: ha valaki 2019.10.02.-én regisztrál és 2019.10.02.- 2020.10.02. között nettó 10.000.000 Ft értékben értékesít az E-MATT rendszerén keresztül, akkor a 2020.10.02.-2021.10.02. időszakra vonatkozó regisztráció fenntartási díjat nem kell megfizetnie.  

 

Az egyes tételek magyarázatai és kitételei

Regisztráció

A regisztráció folyamata, azaz a Weboldal használatához szükséges adatok rögzítése díjmentes minden Felhasználó részére.

Cég regisztráció fenntartásának díja (tagdíj)

Egy vállalat, vállalkozás, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, valamint őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, családi gazdaság a Weboldalt üzletszerűen, gazdasági helyzetének fejlesztésre, piaci információk gyűjtésére, a piaci megjelenésének biztosítására és közvetlen marketing eszközként is használhatja. Ez piaci előnyt jelent a magánszemély Felhasználóval szemben, továbbá a céges Felhasználók tevékenységei a magánszemély Felhasználókhoz képest lényegesen nagyobb terhelést jelentenek a Weboldal számára is. A Felhasználók közötti etikai egyensúly fenntartásának érdekében, valamint a Weboldal üzemszerű működésének biztosítása érdekében a céges Felhasználók regisztráció fenntartási díjat fizetnek a Szolgáltatónak, amely a regisztrációt követő minden 12. hónap 5. napján a Szolgáltató által kiállított számla ellenében fizetendő. A mindenkori díjat a Díjtáblázat tartalmazza.

Az első regisztráció fenntartási díj legkésőbb a regisztrációt követő 3. hónap 5. napján a Szolgáltató által kiállított számla ellenében fizetendő. Amennyiben ezen határidő előtt a Felhasználó elfogadott és lezárt alkufolyamattal rendelkezik függetlenül attól, hogy azt Eladó vagy Vevő státuszban érte el, az első éves regisztráció fenntartási díj az érintett alkufolyamat lezárási időpontjában esedékessé válik.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az első éves regisztráció fenntartási díj megfizetési határideje előtt, a saját kezdeményezésére a regisztrációját megszünteti és nincs függő kötelezettsége a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató a díjat nem számítja fel a Felhasználó részére.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció megszüntetése után újra regisztrál a Weboldalon, a Szolgáltató jogosult az új regisztráció elfogadásának alapfeltételeként megszabni a regisztráció fenntartási díj számla ellenében történő megfizetését. A regisztráció a díj ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően válik aktívvá.

A regisztráció fenntartási díj felszámításától a Szolgáltató saját hatáskörében vagy a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött egyedi megállapodás alapján eltekinthet, vagy annak a mértékét csökkentheti.

Ajánlatok rögzítése

Termékek, a Szolgáltatások és a Befektetések aloldalakon a Felhasználó 30 naponként díjmentesen 50 db ajánlatot helyezhet el mindaddig, amíg jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja. 50 db felett további ajánlat elhelyezése díjköteles. Az ajánlatok 30 napig elérhetőek az oldalon, ezután inaktíválásra, majd további 30 nap után végleges törlésre kerülnek.

Állás ajánlat rögzítése

Az Állások aloldalon a magánszemély díjmenetesen helyezhet el állás keresési ajánlatot, a nem magánfelhasználók díjmentesen jelentkezhetnek az állás hirdetésekre, de nem magánszemély 6 havonta 1 db állás ajánlatot helyezhet el díjmentesen a Weboldalon. Az ajánlatok 30 napig elérhetőek az oldalon, ezután inaktíválásra, majd további 30 nap után végleges törlésre kerülnek.

Tömeges ajánlat rögzítése

A Felhasználó igényelheti, hogy az ajánlatait a Weboldal adminisztrátora töltse fel. Az igényt az info@ematt.hu címre kell eljuttatni.

Ajánlat módosítása

Rögzített ajánlatot csak a Szolgáltató módosíthat azzal a kikötéssel, hogy kizárólag olyan aktív ajánlat módosítható, amely nem része egyetlen alkufolyamatnak sem.

Inaktív (törölt) ajánlat aktiválása

A Weboldal minden, a Felhasználó által törölt ajánlatot véglegesen eltávolít a Weboldalról a törléstől számított 30. napon. Eddig az időpontig lehetősége van a Felhasználónak arra, hogy újra aktiváltassa az általa törölt ajánlatot. Az ajánlat újraaktiválását az info@ematt.hu címen kérheti a Szolgáltatótól.

Ajánlat kiemelése

Felhasználó az ajánlatainak Weboldalon történő feltöltése során választhat, hogy az ajánlatot kiemelés nélkül, alap kiemeléssel vagy fő kiemeléssel rögzíti.

Az alap kiemelés során az ajánlat bal felső sarkában színezett háttérrel egy „KIEMELT” felirat jelenik meg. Az ajánlat sorrendi megjelenése nem változik.

Fő kiemelés esetén az ajánlat bal felső sarkában megjelenik a „KIEMELT” felirat, az ajánlat teljes hátterének színe megváltozik és az ajánlat a megjelenés időpontjában az ajánlati sorrend legelejére kerül. Ez az első pozíció csak időleges, addig tart, amíg egy másik Felhasználó nem indít egy további fő kiemeléssel rendelkező ajánlatot, mivel az kerül az első pozícióba, míg az addig első pozícióban lévő ajánlat a második lesz az ajánlati sorban.

A díj fizetése a kiemeléssel rögzített ajánlat megjelenésének időpontjában válik esedékessé. A Szolgáltató a díjakat havonta összesítve, az adott hónapot követő 5. napig számítja fel az Eladó Felhasználó számára.

Termék ajánlat forgalmi díja

Termékek aloldalon rögzített ajánlatokhoz kapcsolódó elfogadott és lezárt alkufolyamatok forgalmidíja, amely az Eladó Felhasználót terheli.

A díjfizetés alapja az elfogadott és lezárt alkufolyamatok során az ahhoz kapcsolt és a Weboldal által generált, valamint onnan letölthető „Szállítási szerződésben” szereplő „Nettó teljes vételár” összege.

A „Szállítási szerződés” az elfogadott és lezárt alkufolyamat adatait tartalmazza kiegészítve egy általános szállítási szerződés elemeivel.  

A díj fizetése az alkufolyamat lezárásnak időpontjában válik esedékessé, amelyről a számlát a Szolgáltató 48 órán belül állítja ki és juttatja el az Eladó Felhasználó részére.

Szolgáltatási ajánlat forgalmi díja

Szolgáltatások aloldalon megjelent ajánlatokkal kapcsolatosan a Vevő Felhasználó személyes ajánlatot kérhet. Ebben az esetben a Vevő Felhasználó elérhetőségeit továbbítja a Weboldal az Eladó Felhasználó részére.

A Szolgáltatási ajánlat forgalmi díjának alapja az ily módon továbbított személyes ajánlatkérések száma. A díj fizetése az Eladó Felhasználót terheli  

Szolgáltató a díjat havonta összesítve, az adott hónapot követő 5. napig számítja fel az Eladó Felhasználó számára.

Befektetési ajánlat forgalmi díja

Befektetések aloldalon rögzített ajánlatokhoz kapcsolódó elfogadott és lezárt alkufolyamatok forgalmidíja, amely az Eladó Felhasználót terheli.

A díjfizetés alapja az elfogadott és lezárt alkufolyamatok során az ahhoz kapcsolt és a Weboldal által generált, valamint onnan letölthető „Befektetési értesítőben” szereplő „Befektetett összeg” értéke.

A „Befektetési értesítő” az elfogadott és lezárt alkufolyamat adatait tartalmazza kiegészítve egy általános szerződés elemeivel. 

A díj fizetése az alkufolyamat lezárásnak időpontjában válik esedékessé, amelyről a számlát a Szolgáltató 48 órán belül állítja ki és juttatja el az Eladó Felhasználó részére.

Egyedi információs aloldal megjelenítése

Az ár kategóriánként eltérő.

Alapesetben a Felhasználó által biztosított szöveges információ, valamint képek és videó Szolgáltató általi feltöltését tartalmazza a Felhasználóhoz kapcsolódó aloldalra, amely a Felhasználó által feltöltött ajánlatok nézetéből érhető el.

Igény esetén az aloldal szövegét, képeit és videóját a Szolgáltató is elkészítheti. Az ilyen típusú szolgáltatások díja egyedileg kerül megállapításra.

A megjelenés időtartama egy naptári év, azaz 365 nap.

Az egy éves időtartam lejárata után az aloldal inaktíválásra vagy megújításra kerülhet. A megújítás díja megegyezik az aloldal létrehozásának díjával és további egy éves megjelenést biztosít.

A Felhasználó kezdeményezheti a szolgáltatás kiegészítését, amely hosszabb szöveget, több képet vagy videó elhelyezését is tartalmazhatja.

Az egyedi információs oldal év közben történő tartalmi változtatása díjköteles. A szolgáltatás megújítása során igényelt tartalmi változtatás díjmentes, amennyiben a változtatás mértéke nem haladja meg az egyedi oldal kategóriájának kritériumait.  

PR hír, hirdetés megjelenítése

A PR hír vagy hirdetés megjelenítése csak a Szolgáltató és a Felhasználó egyedi megállapodása alapján történhet.

Az ÁSZF alapján a Felhasználó saját hibája miatti fiók törlése, kizárás 

Az ÁSZF részletesen tartalmazza azokat az eseteket, amelyek a Felhasználó fiókjának törlését és a Felhasználó Weboldalról történő kizárását eredményezik. A törlés és kizárás díjköteles.

Amennyiben bármely Felhasználó a Szolgáltató által kiállított és a Felhasználó részére továbbított számla/számlák alapján a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó minden jogosultságát, beleértve, de nem kizárólagosan a regisztrációját, ajánlatait, alkufolyamatait és hirdetéseit, azonnali hatállyal felfüggeszteni. Amennyiben a Felhasználó felszólításre sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató kártérítéssel élhet, valamint törölheti a Felhasználó regisztrációját, ajánlatait, alkufolyamatait és hirdetéseit, azzal a kitétellel, hogy az érintett alkufolyamatok résztvevőit tájékoztatja a kialakult helyzetről.

 

Az Első Magyar Termelői Tőzsde azért jött létre, hogy lehetőséget adjon termékek, szolgáltatások és befektetési opciók piacra juttatására. Ezen az oldalon a tagok eladhatnak, vásárolhatnak és alkudozhatnak, pontosan úgy, ahogyan egy piacon is tennék.