Ajánlat rögzítése

Első Magyar Termelői Tőzsde

Alkudj okosan és vedd olcsóbban!

Általános szerződési feltételek

www.ematt.hu általános szerződési feltételei és működési szabályzata

7. verzió

kelt: Miskolc, 2023.11.18.

 

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a PANGEBOT 1991 Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.ematt.hu internetes lapon keresztül (a továbbiakban: Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó Szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

A Szolgáltató adatai:

Cég neve: PANGEBOT 1991 Bt.
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 24. 1/4.
Levelezési cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 24. 1/4.
Adószám: 26542766-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-06-018157
Bankszámlaszám:  54500112-17780072
E-mail: info@ematt.hu
Weboldal: www.ematt.hu
Képviseli: Kolcza Botond, ügyvezető

 

Tartalom:

 1. Fogalmak
 2. Általános rendelkezések
 3. Szolgáltatások
 4. Regisztráció
 5. A Szolgáltatás igénybevétele
 6. Szolgáltatási díjak, díjtáblázat
 7. Elállási, felmondási jog
 8. Felelősség korlátozás
 9. Szerzői és szomszédos jogok
 10. Panaszkezelés
 11. Szerződés megszűnése, megszüntetése
 12. Szabályzat módosítás, záró rendelkezések

 

1. Fogalmak

Weboldal: www.ematt.hu internetes címen elérhető weboldal.
Szolgáltató: www.ematt.hu internetes címen elérhető Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, aPANGEBOT 1991 Bt.
Látogató: Minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely felkeresi a weboldalt, de azon nem regisztrál.
Felhasználó: Minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely regisztrál a www.ematt.hu weboldalon annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vegye.
Regisztráció: Adatrögzítő és felhasználó azonosító folyamat, amely során a Látogatóból Felhasználó státuszba kerül az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely a szükséges adatait megadja és elfogadja a jelen szabályzatot.
Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások.
Termék ajánlat:  Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett és a többi Felhasználó részére szóló termék értékesítési vagy vételi ajánlat. Az ajánlat a termék megvásárlásához szükséges összes információt tartalmazza.
Szolgáltatás ajánlat: A Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett és a többi Felhasználó részére szóló szolgáltatási ajánlat. Az ajánlat a szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés felkeltését szolgálja.
Befektetés ajánlat:  Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett és a többi Felhasználó részére szóló befektetési ajánlat. Az ajánlat a befektetési lehetőség információit tartalmazza.
Állás ajánlat: Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett és a többi Felhasználó részére szóló állás kinálati vagy állás keresési ajánlata. Az ajánlat a munkakörrel, a munkáltatóval és a munkavállalóval kapcsolatos alap információkat tartalmazza.
Hirdetés: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen Szabályzat alkalmazásában hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenítendő termék/szolgáltatás/befektetés ajánlat, apróhirdetés, PR hirdetés, videó hirdetés, banner.
Eladó:  Azon Felhasználó, aki a Weboldalon Termék/Szolgáltatás/Befektetés/Állások ajánlatot helyez el és az ajánlatban szereplő tételek tulajdonával rendelkezik.
Vevő:   Azon Felhasználó, aki a Weboldalon elhelyezett Termék/Szolgáltatás/Befektetés/Állások ajánlattal élni kíván, arra alku folyamatot indít.
Alku: Termék és Befektetési ajánlatok értékesítési folyamata, amely során az Eladó és a Vevő alkut folytat az ajánlat végső értékeinek meghatározására, pontosan úgy, mint amikor piacon történik az alkudozás.
Jelentkezés: Az Állások ajánlatokra történő jelentkezés folyamata.
Díjtáblázat: Weboldal által nyújtott szolgáltatások árait tartalmazó kimutatás.
Szállítási szerződés:  Vevő és Eladó között lezárult alku folyamat szerződése.
Befektetési értesítő:  Vevő és az Eladó között lezárult befektetési alku megállapodása. Nem helyettesíti a befektetési szerződést.
Törvény:  2001. évi CVIII. törvény „az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről”

 

2. Általános rendelkezések

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik, szolgáltatásaik és befektetéseik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódóan egyéb Szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon keresztül. Jelen Szabályzat szempontjából látogató (továbbiakban: Látogató) minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve felhasználó (továbbiakban Felhasználó)minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki regisztrál a Weboldalon, majd a regisztráció után hirdetést helyez el, terméket, szolgáltatást vagy befektetést kínál, vagy a kínált termék/szolgáltatás/befektetés megvételére/igénybevételére ajánlatot tesz, azaz a hirdetésre jelentkezik.

Látogató regisztráció és egyéb kötelezettség nélkül tekintheti meg a Weboldalt, de a Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan veheti igénybe.

Weboldalon elérhető összes Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely képviseletére jogosult képviselőjeként jár el, valós és helyes adatok megadásával.

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Felhasználó a regisztráció során tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött Felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett regisztrációs adatok és a Weboldal használata során rögzített adatok igazolják, különös tekintettel a Szolgáltatások igénybevételét tartalmazó információkra.

Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát.

Szolgáltató a módosításról a Weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén (ÁSZF link), a „Legfrissebb híreink” rovatban, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit.

A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult a jogszabályi környezet megváltozása esetén, új Szolgáltatások bevezetése, a már meglévő Szolgáltatások és az adatbázis minőségének biztosítása és a Szolgáltatások tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítását szolgáló intézkedések végrehajtása céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja.

Amennyiben a Felhasználó a módosított Szabályzat vagy a szolgáltatási díjak változása miatt nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását, akkor a jogviszonyát jogosult megszüntetni a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.

 

3. Szolgáltatások

Weboldalon a Látogató regisztráció nélkül az alábbi funkciókat éri el:

Regisztráció után a Felhasználó a fentieken túlmenően az alábbi funkciókat éri el:

 

4. Regisztráció

Weboldal teljes használatához regisztrációra van szükség.

Regisztrációt a Weboldalon 18. életévét betöltött magánszemély, természetes személy, valamint jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet kezdeményezhet.

Minden Felhasználó csak egyszer regisztrálhat. A Szolgáltató törli azokat a regisztrált Felhasználói fiókokat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely, adószám tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok eltérő e-mail cím/jelszó belépési azonosítóval rendelkeznek.

A regisztráció során a Látogatónak el kell döntenie, hogy cégként (vállalat, vállalkozás, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, valamint őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, családi gazdaság) vagy magánszemélyként (természetes személy) regisztrál.

A regisztráció minden Felhasználó számára díjmentes.

A regisztráció alapfeltétele a szükséges adatok megadásán kívül az, hogy a Felhasználó elfogadja az Általános szerződési feltételeket (jelen Szabályzat) valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A regisztráció során az alábbi táblázatban szereplő adatok kerülnek rögzítésre. A szürke mezők kivételével az adatok kitöltése kötelező.

 
Magánszemély regisztráció
Bejelentkezéshez e-mail cím
jelszó
Felhasználó 
alapadat
vezetéknév
keresztnév
telefonszám
Cím település
irányítószám
helyrajzi szám*
közterület neve
közterület tipusa
ház szám
emelet/ajtó*
szállítási cím
Egyéb adat tapasztalati évek száma*
számlaszám
Díjcsomag az igényelt szolgáltatási szint kiválasztása

 

 
Céges regisztráció
Bejelentkezéshez e-mail cím
jelszó
Felhasználó 
alapadat
kapcsolattartó vezetéknév
kapcsolattartó keresztnév
kapcsolattartó telefonszám
Cég adatok cég neve
adószám
cégjegyzékszám / ev engedélyszám
számlaszám
köztartozás mentesség
eltiltott személy
Székhely adatok település
irányítószám
helyrajzi szám*
közterület neve
közterület tipusa
ház szám
emelet/ajtó*
Egyéb cím szállítási cím
Egyéb adat tapasztalati évek száma
Díjcsomag az igényelt szolgáltatási szint kiválasztása

A * jelölt adatok megadása nem kötelező.

A regisztráció során az egyes cellák kitöltésének módját, különös tekintettel a kitöltések formátumára, az „Így működik az oldal” linken található tájékoztató tartalmazza.  

A regisztráció során a Felhasználó köteles az aktuális és hiteles adatokat megadni függetlenül attól, hogy magánszemély vagy cég regisztrációt folytat.

Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során rögzített téves, hibás vagy hamis adatok közléséből eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adatokban változás történik, a Felhasználó a változásokat köteles személyes menüjében a változást követő 72 órán belül, de legkésőbb a változást követően a Weboldalra történő első belépés során módosítani. Az ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

Felhasználó bármikor kezdeményezheti a Felhasználói fiókja törlését azzal a kitétellel, hogy a fiók törlésének kezdeményezése nem mentesíti a Felhasználót a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésétől.

Szolgáltató a fiók törlését a törlés kezdeményezésétől számított 72 órán belül elvégzi.

A felhasználói fiók törlésének kezdeményezésétől kezdődően a Szolgáltató a Felhasználó jogosultságait azonnali hatállyal felfüggeszti a Weboldalon, a Felhasználó ajánlatai a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A regisztráció során rögzített Felhasználói adatok nem nyilvánosak.

Felhasználó indokolt adatai harmadik félként a regisztrált Eladó vagy Vevő Felhasználónak kizárólag lezárt alkufolyamat részként továbbítható

Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során felmerül, hogy a regisztrált adatok nem a valóságnak megfelelőek, nyilvánvalóan hibás vagy hamis információkat tartalmaznak, a Szolgáltató felfüggesztheti a Felhasználó jogosultságait, a Termékek, a Szolgáltatások, a Befektetések  és az Állások aloldalakon elhelyezett ajánlatait és a folyamatban levő alku folyamatait is.

Amennyiben a Felhasználó felszólításra hitelt érdemlően kimenteni nem tudja az adataiban található valóságtól eltérő adatokat, a Szolgáltató egyedi kizárási eljárás keretében megszünteti a Felhasználó regisztrációját, törli a felhasználói fiókját, az ajánlatait, valamint az aktuális alkufolyamatait is. Az ilyen esetekben az egyedi kizárási eljárás díjköteles, amelynek értékét a Díjtáblázat tartalmazza.

Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az egyedi kizárási eljárásban érintett, a Felhasználó által ezt megelőzően már elindított alkufolyamatinak résztvevőit a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználó regisztrációjának törléséről és a törlés indokairól is.

Szolgáltató korlátozás nélkül felfüggesztheti a Felhasználó regisztrációját, ajánlatait és alku folyamatait, majd külön értesítés után törölheti azokat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

A fentieken túl a Szolgáltató jogosult értesíteni az illetékes hivatalokat vagy karhatalmi szerveket, ha

Szolgáltató jogosult megtagadni minden olyan regisztrációt, amely olyan természetes személyhez, jogi személyhez, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasághoz vagy egyéb szervezethez köthető, akinek vagy amelynek a Szolgáltató saját hatáskörében - azaz nem a Felhasználó kérésére - már előzőleg megszüntette a regisztrációját.

 

5. A Szolgáltatás igénybevétele

Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Weboldalon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. Az adott szolgáltatás díjtételét a Díjtáblázat tartalmazza.

Felhasználó a Szolgáltatásokat a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókján keresztül, a Weboldalra történő belépés után érheti el.

Felhasználó a Regisztráció és a Szolgáltatások működtetési rendszerét a Weboldal felső és alsó sávjában található „Így működik az oldal” linken elérhető tájékoztató alapján ismerheti meg.

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét a regisztrációval kezdi meg.

Felhasználó a regisztrációval szerzett jogosultságával a Weboldalon a Termékek, a Szolgáltatások, a Befektetések és az Állások aloldalakon az „Így működik az oldal” linken elérhető tájékoztató módszertana szerint ajánlatokat helyezhet el, valamint az aloldalakon elhelyezett ajánlatokra alkufolyamatot indíthat.

Szolgáltató a Weboldalon Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a ajánlatokkal kapcsolatban a Felhasználók közötti interakciót jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet a Felhasználók töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

Szolgáltató jogosult az ajánlatok Felhasználó engedélye nélküli módosítására, amennyiben az ajánlat olyan képet vagy szövegrészt tartalmaz, amely a jóerkölcsbe ütközik, vagy sérti a etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit), jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít, vagy a Szolgáltató által képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétes vagy a felsoroltak gyanúja felmerülhet. A Szolgáltató a módosításokat a saját ellenőrzési folyamata vagy harmadik fél jelzése alapján kezdi meg, amelyről az érintett ajánlatot elhelyező Felhasználót értesíti.

Felhasználók korlátlan számú ajánlatot tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Termékek, a Szolgáltatások, a Befektetések és az Állások aloldalakon, amelyhez a Szolgáltató keresőrendszert üzemeltet. Az ajánlatok feltöltése a Weboldal kategória rendszerének észszerű használatával történhet meg. Hibás kategória választás esetén a Szolgáltató jogosult az ajánlat kategóriájának és alkategóriájának módosítására.

Felhasználó által a Weboldalra feltöltött ajánlat érvényességi ideje 30 nap. Az érvényességi idő lejárata után a Szolgáltató jogosult az ajánlatot inaktíválni. Amennyiben a Felhasználó az ezt követő 30 napban az ajánlatot nem kívánja újra aktiválni, a Szolgáltató jogosult az ajánlatot véglegesen törölni.

Vevő Weboldalon elérhető ajánlatokra csak az alkufolyamat elindításával jelentkezhet.

Az alkufolyamat során a Vevő az ajánlat több elemében is változtatást eszközölhet, de ezen változtatások nem kötelező érvényűek az Eladó részére.

Az alkufolyamat során a Vevő az ajánlat több elemétől is eltérő ajánlatot tehet.

Az alkufolyamat az alábbi esetekben fejeződik be:

 1. Vevőés az Eladó is elfogadja az adott alkupozíciót (ajánlatot) és mind a ketten elfogadásukkal lezárják az alkufolyamatot. A folyamat végén egy szerződés készül, amelyet a Vevő és az Eladó is letölthet a Weboldalról.
 2. Vevő vagy az Eladó a "Kilépek az alkuból" gomb használatával kilép az alkufolyamatból. Ebben az esetben az érintett alkufolyamat törlésre kerül.
 3. Az Eladó vagy speciális esetekben a Szolgáltató törli az alkufolyamat alapját képező ajánlatot. Ebben az esetben az érintett alkufolyamat törlésre kerül.

Azokat az alkufolyamatokat, amelyek az alku nyitását követő 5. nap után sem kerültek lezárásra vagy törlésre, a Szolgáltató jogosult az Eladó és a Vevő értesítése után felfüggeszteni, majd az azt követő 48. óra után törölni.

Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosul/módosulhat.

Felhasználó által feltöltött ajánlatok a Felhasználó által bármikor törölhetők. Törlés esetén az ajánlatok inaktív státuszba kerülnek, a többi Felhasználó vagy Látogató részére nem érhetők el, de a Felhasználó a törléstől számított 30 napig a Szolgáltatótól kérheti az ajánlat újra aktiválását és módosítását.

A 30 napnál hosszabb ideig inaktív státuszban álló ajánlatot a Szolgáltató jogosult véglegesen törölni.

Szolgáltató azonnal felfüggesztheti a Felhasználó ajánlatát és az azzal kapcsolatos alku folyamatokat, ha a Felhasználó jogosultság nélkül hatósági engedélyköteles tevékenységet tartalmazó ajánlatot rögzít a Weboldalon.

Az ajánlat és az azzal kapcsolatos alku folyamatok, valamint a Felhasználó regisztrációjának és jogosultságainak felfüggesztése mellett a Szolgáltató jogosult értesíteni az illetékes hivatalokat vagy karhatalmi szerveket, ha a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható és/vagy olyan termék/termékek eladására, vagy szolgáltatásra indít ajánlatot a Weboldalon, amely vagy amelyek bűncselekményhez vagy szabálysértéshez köthetők, vagy a Felhasználó az ajánlat közzétételével valósít meg bűncselekményt, illetve szabálysértést. Azonos elbírálásra és azonnali felfüggesztésre kerülnek – az illetékes hivatalok és karhatalmi szervek értesítése mellett – azok a Felhasználók is, akik az érintett ajánlatokra alkufolyamatokat indítanak.

 

6. Szolgáltatási díjak, díjtáblázat

Felhasználó a regisztráció módjának és az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő díjazást fizet a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kiállított és az érintett Felhasználó részére elektronikus (e-mail) üzenetben továbbított számla alapján.

A számlák általános fizetési határideje 1 nap, amelytől csak egyedi megállapodás esetén tér el a Szolgáltató.

Felhasználó által fizetendő díjakat a mindenkori Szolgáltatási díjtáblázat tartalmazza.

Amennyiben bármely Felhasználó a Szolgáltató által kiállított és a Felhasználó részére továbbított számla/számlák alapján a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó minden jogosultságát, beleértve, de nem kizárólagosan a regisztrációját, ajánlatait, alkufolyamatait és hirdetéseit, azonnali hatállyal felfüggeszteni. Amennyiben a Felhasználó felszólításre sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató kártérítéssel élhet, valamint törölheti a Felhasználó regisztrációját, ajánlatait, alkufolyamatait és hirdetéseit, azzal a kitétellel, hogy az érintett alkufolyamatok résztvevőit tájékoztatja a kialakult helyzetről.

 

7. Elállási, felmondási jog

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában.

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a regisztráció során rögzített, beazonosítható e-mail címéről a Szolgáltató info@ematt.hu e-mail címére elektronikus úton továbbított üzenetével gyakorolhatja. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott Szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát. A szolgáltatási csomagok díjának visszafizetésére a Szolgáltató a Felhasználó elállási jogának gyakorlása esetén nem köteles, felmondási jog gyakorlása esetén csak akkor, ha a szolgáltatási szerződést a Felhasználó a Szolgáltató szerződésszegése miatt mondja fel.

 

8. Felelősség korlátozás

Szolgáltató a Weboldal működtetését a Törvény rendelkezései alapján végzi.

Amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba vagy a Törvénybe, illetve egyéb jogszabályba ütközik vagy ütközhet, jogosult, illetve egyes meghatározott esetekben köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására lépéseket tenni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ebből a tevékenységéből eredő károkért.

Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Szolgáltató ezen tartalmakért nem felel, azokért felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

Szolgáltató nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel, azok létrejöttével és teljesítésével kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért.

Felhasználó vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

 

9. Szerzői és szomszédos jogok

Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

Felhasználó a Weboldalon történt regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok és a Weboldal előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Szolgáltató.

Szolgáltató felhasználási engedélye nélkül a Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy egyéb felületen történő közzététele polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

Weboldal szerzői jog hatálya alá eső elemei a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel, tilos a Weboldal egészét vagy bármely részét másolni, terjeszteni.

Felhasználó által a Weboldalra feltöltött ajánlatokkal kapcsolatos szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző szabálytalanságokért a Felhasználó a felelős.

 

10. Panaszkezelés

Weboldal vagy a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások működésével kapcsolatos panaszokat kizárólag a Szolgáltatóhoz írásban, postai vagy elektronikus (e-mailben) úton lehet bejelenteni a Szolgáltató elérhetőségein.

A panaszt a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja. A vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről írásban, a panaszt tevő által használt bejelentési úton válaszol a panaszosnak.

Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

A panasz elutasítása esetén a panaszos a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Miskolci Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi osztály

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: +36 1 468 0500, Fax: +36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

 

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése

Szolgáltató és a Felhasználó a jelen Szabályzat szerinti szerződést határozatlan időre kötik.

Szolgáltató és a Felhasználóval jelen Szabályzat alapján fennálló egymás közötti szerződését 5 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani jelen Szabályzat 4-9 fejezeteiben felsorolt esetekben.

Szolgáltató és a Felhasználó a jelen Szabályzat szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

12. Szabályzat módosítás, záró rendelkezések

A jelen Szabályzatra Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó. Az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen Szabályzat rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

Jelen Szabályzat határozatlan időtartamra szól.

Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat módosítására, különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, új Szolgáltatások bevezetése, a már meglévő Szolgáltatások és az adatbázis minőségének biztosítása és a Szolgáltatások tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítását szolgáló intézkedések végrehajtása céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja.

Kelt: Miskolc, 2023.11.28.

Az Első Magyar Termelői Tőzsde azért jött létre, hogy lehetőséget adjon termékek, szolgáltatások és befektetési opciók piacra juttatására. Ezen az oldalon a tagok eladhatnak, vásárolhatnak és alkudozhatnak, pontosan úgy, ahogyan egy piacon is tennék.